NATIONALE NOTARIS

U staat er misschien niet altijd bij stil maar weet u of alles goed geregeld is wanneer u of uw partner komt te overlijden of bijvoorbeeld door omstandigheden handelingsonbekwaam wordt?

Het is wettelijk vastgelegd wie uw erfgenamen zijn en hoe uw erfenis verdeeld moet worden. U kunt daar van afwijken door een testament te maken. In een testament staat wat u wilt dat er met uw vermogen en bezittingen gebeurt na uw overlijden. Zo kun u personen of instellingen die niet automatisch erven, toch tot uw erfgenaam benoemen. Of u kunt regelen dat bepaalde personen, die volgens de wet uw erfgenaam zijn, niet van u erven. 

Wanneer iemand niet meer handelingsbekwaam is moet er vaak veel worden geregeld. Door dit op tijd te doen kunnen nare (financiële) situaties worden voorkomen en kan de persoon in kwestie zoveel mogelijk de eigen wensen kenbaar maken.

Misschien heeft u al een testament op laten maken, maar sluit dit nog wel aan op uw huidige situatie en uw wensen? Met een passend testament voorkomt u dat uzelf, uw nabestaanden, familieleden of -mantel- zorgers voor vervelende verrassingen komen te staan.

Het verstandig om tijdig naar een notaris te gaan om u goed te laten informeren en adviseren om deze vervelende -verrassingen-  te voorkomen. Zorg er daarom voor dat toekomstige zaken zo goed mogelijk geregeld zijn, dit zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met uw wensen.

Op een van de ruim 50 hooggekwalificeerde
landelijk verspreide
notariskantoren van Nationale Notaris informeert en adviseert men u graag over deze en vele andere zaken.

Nationale Notaris is een laagdrempelige organisatie die het verkrijgen van notariële producten en aanverwante diensten zo makkelijk mogelijk wil maken. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Dat deze formule enorm aanslaat in Nederland wordt steeds duidelijker.

Contact
Nationale Notaris Holding BV
Radonweg 1
3542 AN Utrecht


Telefoon: 030-2425672
E-mail:
info@nationalenotaris.nl
Contact: www.nationalenotaris.nl/contact
Website: www.nationalenotaris.nl