ZORG & WELZIJN

We worden met zijn allen steeds ouder en moeten ook langer op onszelf blijven wonen. Dit betekend in de praktijk dat er steeds meer beroep moet worden gedaan op de een of andere vorm van Zorg & Welzijn. Helaas moet dit door de ontwikkelingen vaak zelf worden ingekocht en/of worden gerealiseerd. Een aantal leveranciers op het gebied van wonen, praktische zaken en zelfs in de recreatieve sector spelen hier op in.
LKGX probeert ook hier met aanbieders afspraken te maken.

Kijk op de site welke mogelijkheden er landelijk en regionaal worden geboden.