MOBILITEIT

De huidige generatie 50 plussers is veel mobieler dan voorgaande generaties en zal dit ook graag zo lang mogelijk willen blijven. Zo is bijvoorbeeld meer dan 90% van de 50 plussers in het bezit van een rijbewijs. Toch is de realiteit dat bij het ouder worden vaker een beroep moet worden gedaan op een andere vorm van mobiliteit. Hieraan kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Naast de aanschaf is hierbij een goede voorlichting van belang waarbij rekeningen dient te worden gehouden met uw persoonlijke wensen, behoeften en omstandigheden. Daarom heeft LKGX met een aantal bedrijven/leveranciers afspraken gemaakt.

Kijk op de site welke mogelijkheden er landelijk en regionaal worden geboden.
Achter de namen van de bedrijven/leveranciers staat de provincie (afkorting) vermeld.

Afkortingen
Provincienamen


Friesland -
FRL

Groningen -
GN

Drenthe -
DR

Overijssel -
OV

Gelderland -
GLD

Flevoland -
FL

Utrecht -
UT

Noord - Holland -
NH

Zuid - Holland -
ZH

Zeeland -
ZLD

Noord - Brabant -
NBR

Limburg -
LB