MANTELZORGWONINGEN

Langer op uzelf blijven wonen wordt de komende decennia steeds actueler. Termen als levensloop bestendig wonen en mantelzorg zijn al niet meer weg te denken in het dagelijks taalgebruik.

In een levensloopbestendige woning zijn voorzieningen aangebracht die het mogelijk maken deze te gebruiken, ook als u in de toekomst minder goed ter been bent of om een andere reden de veiligheid of toegankelijkheid een belangrijkere rol gaan spelen. Vaak een ideale oplossing wanneer u nog niet echt afhankelijk bent van zorg.

Wat nu als u wel afhankelijk bent of wordt van zorg? Steeds vaker wordt een beroep gedaan op mantelzorg. Voor mensen die mantelzorg nodig hebben en toch graag in de vertrouwde eigen omgeving willen blijven wonen kan de ideale oplossing een mantelzorg woning of unit zijn. Belangrijk is ook dat bij een mantelzorg woning of unit de privacy van de mantelzorger(s) en hulpbehoevende(n) is gewaarborgd.

Een aantal bedrijven in Nederland hebben inmiddels betaalbare, mooie en praktische oplossingen opgenomen in hun pakket.

Kijk onder deze rubriek wat er allemaal mogelijk is.