HOEKSTRA BRANDBEVEILIGING

Brandveiligheid

Brand is iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of als het toch mis gaat, de schade beperken.

Nederland kent jaarlijks 6.000 woningbranden met 600 gewonden tot gevolg en helaas ook dodelijke slachtoffers. Omdat de levensverwachting en vergrijzing verder toenemen en mensen steeds langer thuis blijven wonen, is de verwachting dat deze aantallen zullen stijgen. De cijfers van de afgelopen jaren en ook uit 2014 laten dit zien. Er is berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt met 13% en onder 65-plussers met 60%.

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En doordat

de rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid.

Vaak al binnen enkele minuten!

Neem daarom goede voorzorg maatregelingen!

Rookmelders
Deze zijn er verschillende soorten. Laat u kundig adviseren. Rookmelders zijn echt van levensbelang. Wist u dat er jaarlijks honderden levens worden gered door rookmelders?

Brandblussers
Ook hier geldt een kundig advies over welke het beste in en bij uw situatie past. Laat de aangeschafte blusser tenminste één maal per twee jaar controleren. Zo weet u zeker dat deze ook echt werkt als u hem nodig heeft.

Blusdekens
Een blusdeken is een deken van moeilijk brandbaar materiaal. Het is een handig blusmiddel als iemands kleren in brand staan en bij brand in een televisietoestel of bijvoorbeeld een brandende prullenbak.

Hoekstra brandbeveiliging is u graag van dienst.
Laat veiligheid niet het sluitstuk van uw begroting zijn!

Aanbieding
Geen BTW verschuldigd (21%) bij aanschaf Rookmelder(s); Vuurvreter vorstvrije schuimblusser(s) en Vuurvreter blusdeken(s) op vertoon van LKGX voucher. Op vermelde prijzen is dit reeds verrekend.

Contact
Hoekstra brandbeveiliging
Selmien West 14
9247 TS Ureterp - Drachten A7
Telefoon: 0512-541977

E-mail: info@hoekstrabrandbeveiliging.nl
Website: www.hoekstrabrandbeveiliging.nl

Productinformatie

ROOKMELDERS
rookmelders LKGX.pdf
Adobe Acrobat document 182.0 KB
BRANDBLUSSERS
schuim vorstvrij en vetblusser 2lt LKGX.
Adobe Acrobat document 251.3 KB
BLUSDEKENS
blusdekens LKGX.pdf
Adobe Acrobat document 334.2 KB